Rješenje o izdavanju Licence za rad Fakultetu za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Miločeru, za primijenjeni osnovni studijski program “Internacionalni menadžment u hotelijerstvu” "Službeni list Crne Gore, broj 38/2013" od 02.08.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1