Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana”Tološi 2” u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 6/2020" od 31.01.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1