Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmještanje dijela postojeće nn mreže u KO Jabuka i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin sa trase autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 56/2017" od 08.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 4