Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica na teritoriji Glavnog grada Podgorica i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin za potrebe vodosnabdijevanja autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 34/2019" od 21.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 2