Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini "Službeni list Crne Gore, broj 31/2012" od 15.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 5