Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina "Službeni list Crne Gore, broj 1/2022" od 10.01.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 12