Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, Opština Plužine "Službeni list Crne Gore, broj 78/2021" od 19.07.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 162