Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Tivat radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice od Solila do kraja PUP-a Opštine Tivat za Fazu 2 Trase MR 1 "Službeni list Crne Gore, broj 65/2017" od 13.10.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1