Odluka o dopunama Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom "Službeni list Crne Gore, broj 40/2016" od 30.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1