Zakon o porezu na promet nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 36/2013" od 26.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 5