Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostornog plana "Službeni list Crne Gore, broj 76/2019" od 31.12.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1