Pravilnik o stavljanju otiska štambilja u putnu ispravu i obrascima potvrda i posebnog lista o ulasku i izlasku iz Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 58/2019" od 18.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 6