Naredba o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine "Službeni list Crne Gore, broj 66/2016" od 20.10.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 2