Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova "Službeni list Crne Gore, broj 67/2018" od 17.10.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 4