Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica "Službeni list Crne Gore, broj 57/2019" od 11.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1