Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti kulture "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 24.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1