Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije "Službeni list Crne Gore, broj 53/2017" od 14.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1