Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu popunjavanja formulara o transportu otpada i evidencije o otpadu, godisnjem izvjestaju o otpadu, sadrzini i nacinu vodjenja registra podataka i sadrzaju i formi zbirnog izvjestaja "Službeni list Crne Gore, broj 46/2010" od 06.08.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 17