Zakon o potvrđivanju Završnih akata Svjetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC - 07) "Službeni list Crne Gore, broj 9/2013" od 29.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1123