Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica "Službeni list Crne Gore, broj 23/2012" od 27.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 9