Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine "Službeni list Crne Gore, broj 38/2017" od 20.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1