Odluka o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi vodozahvata, cjevovoda i mašinske zgrade male hidroelektrane mHE „Murinska Rijeka” "Službeni list Crne Gore, broj 53/2017" od 14.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2