Odluka o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju "Službeni list Crne Gore, broj 83/2009" od 18.12.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 2