Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 53/2017" od 14.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 6