Pravila o dopuni Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje "Službeni list Crne Gore, broj 105/2021" od 01.10.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 1