Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode "Službeni list Crne Gore, broj 52/2012" od 12.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2