Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite "Službeni list Crne Gore, broj 51/2013" od 01.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 12