Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave "Službeni list Crne Gore, broj 7/2013" od 04.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 8