Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj "Službeni list Crne Gore, broj 55/2015" od 30.09.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1