Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE Rijeka Mušovića - Kolašin”, Opština Kolašin "Službeni list Crne Gore, broj 50/2023" od 15.05.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 1