Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za operatora distributivnog sistema, broj 11/174-58 od 02.03.2011. godine "Službeni list Crne Gore, broj 24/2013" od 31.05.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3