Odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore evropskoj uniji za oblast pravne tekovine evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – finansijske usluge "Službeni list Crne Gore, broj 31/2013" od 05.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2