Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara "Službeni list Crne Gore, broj 38/2016" od 23.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 3