Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica "Službeni list Crne Gore, broj 8/2009" od 04.02.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 11