Uredbu o izmjeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori "Službeni list Crne Gore, broj 64/2011" od 29.12.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1