Uredba o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti "Službeni list Crne Gore, broj 38/2019" od 05.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 6