Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Umska“ na dijelu vodotoka Umski potok "Službeni list Crne Gore, broj 53/2019" od 16.09.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1