Uredba o visini naknade troškova za premještanje vozila "Službeni list Crne Gore, broj 7/2013" od 04.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1