Odluka o utvrđivanju oblika I sadržaja obrasca prijave koja se podnosi prije početka,prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga "Službeni list Crne Gore, broj 48/2013" od 14.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3