Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” - Nikšić "Službeni list Crne Gore, broj 47/2013" od 08.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1