Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Berane - Lubnice "Službeni list Crne Gore, broj 58/2013" od 20.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3