Odluka o prenosu prava vlasništva na nepokretnostima - katastarskoj parceli 2333 i objektu JPU „Zagorka Ivanović” – Cetinje "Službeni list Crne Gore, broj 53/2013" od 15.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1