Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Zabrani", (u dužini 100m, sa lijeve obale i korita vodotoka, ispod Mišurice), MZ Botun, vodotok Morača, Glavni Grad Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 49/2012" od 21.09.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2