Rjesenje o izmjenama i dopunama rjesenja o ispunjavanju posebnih uslova za rad auto skola koje osposobljavaju kandidate za vozace motornih vozila "Službeni list Crne Gore, broj 59/2001" od 13.12.2001.

Preuzimanje
    Stranica: / 16