Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte "Službeni list Crne Gore, broj 22/2018" od 11.04.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 3