Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Garantnog fonda i primjeni postupka ugovornog saldiranja "Službeni list Crne Gore, broj 77/2010" od 28.12.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1