Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rjecnih nanosa (sljunak i pijesak), na lokaciji „Rusov vir“, vodotok Tara, Opstina Mojkovac "Službeni list Crne Gore, broj 36/2011" od 27.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1