Odluka o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume P.J. Rožaje u pet gazdinskih jedinica, na period od sedam godina "Službeni list Crne Gore, broj 45/2012" od 17.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1