Odluku o prestanku važenja odluke o obrazovanju koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave "Službeni list Crne Gore, broj 31/2013" od 05.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1