Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 2 "Službeni list Crne Gore, broj 28/2016" od 27.04.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 3